INTEGRITETSPOLICY


Kreditbörsen (org.nummer 559020-6503) är registrerat hos Finansinspektionen som ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster. Kreditbörsen tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat i allmänna villkor för Kredittagare) och Kreditgivare (såsom definierat i allmänna villkor för Kreditgivare) inklusive tillhörande tjänster (gemensamt ”Tjänsten”). 

Tjänsten innebär huvudsakligen att Kreditbörsen

(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla krediter från Kreditgivare till Kredittagare, 
(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Krediten, samt
(c) bistår Kreditgivaren med indrivning av förfallna fordringar. 

Det är viktigt för Kreditbörsen att din integritet skyddas. Denna integritetspolicy beskriver hur Kreditbörsen använder och behandlar de personuppgifter som samlas in vid nyttjande av Tjänsten. Vi arbetar aktivt för att obehöriga ej ska kunna komma åt de uppgifter som vi samlat in, detta gör vi genom att alltid arbeta för en hög säkerhet. Dock finns det ingen garanti mot att sådana intrång ändå kan ske.
Kreditbörsen rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn regelbundet för att kontrollera om ändringar har skett och att du kan gå med på dessa.

Uppgifter som vi samlar in

• Namn, personnummer och befattning.
• Kontaktinformation såsom exempelvis adress, postnummer, postort, telefonnummer och e-postadress.
• Uppgifter om eventuellt bolag och om bolagets företrädare, verklig huvudman och styrelse.
• Uppgifter som lämnas vid låneansökan samt uppgifter från kreditupplysning.
• Uppgifter om bank, kontonummer och transaktioner.
• Andra uppgifter som är relevanta för användande av Tjänsten, kundundersökningar och erbjudanden. 

Behandling av personuppgifter

Kreditbörsen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Kreditbörsen, eller annan på uppdrag av Kreditbörsen, genomför med anledning av Tjänsten. 

Vid användande av Tjänsten kommer Kreditbörsen att samla in och behandla personuppgifter om dig. I Villkor för Långivare respektive Villkor för Låntagare framgår hur behandlingen av personuppgifter sker. Villkoren accepteras i samband med en Långivare eller Låntagare ansluter sig till Tjänsten. 
Kreditgivaren och Kredittagaren samt bolagets representant har rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår, få information om den behandling av personuppgifter som Kreditbörsen utför avseende Kreditgivaren eller Kredittagaren samt bolagets representant och har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Kreditgivare eller Kredittagare samt bolagets representant önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska detta ske skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:

Kreditbörsen AB
Personuppgiftsansvarig
Box 396
541 28 Skövde

Cookies

Genom att använda Kreditbörsens Webbplats så samtycker du till användning av cookies på Webbplatsen. Cookies är nödvändiga för att du skall kunna använda vår sajt. En cookie är en textbaserad fil, en kod-snutt, som lagras på din dator och är en förutsättning för att du ska kunna använda vår hemsida. En cookie innehåller ingen personlig information eller virus och är idag vanligt förekommande för att kunna skapa och upprätthålla en länk mellan en användares webbläsare och en server. 

Det finns olika kategorier av cookies:

Session cookies - denna typ av cookies tas bort när en användare stänger ner sin webbläsare.

Persistent cookies - denna typ av cookies sparas på användarens hårddisk under en viss tidsperiod. Hur länge den lagras på hårddisken bestäms av utställaren.

Egna cookies - dessa kallas även förstapartscookies och sätts av webbsidan som användaren besöker.

Tredjepartcookies - denna cookie sätts av en tredjepart via en hemsida. Vanligen används dessa cookies av webbanalysprogram ex. Google Analythics.

Kreditbörsen.com använder sig av session cookies och tredjepartcookies för att kunna erbjuda våra användare en bra upplevelse på vår sajt. Vi använder dessa cookies för att avgöra om en användare är inloggad, för att erhålla information om från vilken källa användare kom till vår sajt och för viss formulärhantering.
Om en användare har valt att blockera cookies i sin webbläsare kommer det inte vara möjligt att använda Kreditbörsens Webbplats, då cookies är en förutsättning för att viss funktionalitet. Vid fortsatt användning av Webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.
All cookieinformation som används på kreditborsen.se sparas helt anonymt.

Vid eventuella frågor angående cookies och användning av cookies vänligen kontakta oss via formuläret här 

Länkar på Webbplatsen

På Kreditbörsens Webbplats kan det förekomma länkar till andra intressanta webbplatser. Om du vill använda länkarna för att lämna vår Webbplats, rekommenderar vi att du tar del av den nya webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar någon information. Kreditbörsen ansvarar inte för dessa webbplatsers innehåll, skydd eller sekretess.

Integritetspolicyn gäller från 9/28/2017